Làm sao để gửi Email vào inbox của khách hàng ?

Nếu khách hàng của bạn là doanh nghiệp thì kênh Email là một trong những kênh Marketing mang lại hiệu quả rất cao. Và một trong những tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá một chiến dịch Email thành công đó là thư của bạn khi gửi phải nằm trong inbox của khách hàng. Một nghiên cứu vào năm 2011 cho thấy chỉ có 2% người dùng kiểm tra hộp thư rác (thư mục spam) một cách thường xuyên. Nên nếu thư bạn gửi nằm trong thư mục Spam thì cơ hội bán được hàng gần như bằng không.

Bạn cần thực hiện các bước sau đây để tối đa hóa cơ hội thư bạn gửi xuất hiện trong Inbox

  1. PERMISSION Đừng bao giờ gửi email cho những người chưa sẵn sàng nhận tin (opt-in). Họ sẽ đánh dấu Email bạn gửi là thư rác và khi đó nó sẽ ảnh hưởng đến các email sau này bạn gửi
  2. FREQUENCY (Tần suất): Gửi ít nhất 1 email 1 tháng. Nếu bạn không giữ liên lạc với khách hàng, họ sẽ quên là họ đã từng cho phép bạn gửi email cho họ và họ cũng sẽ đánh dấu email của bạn là spam khi bạn gửi mail sau một thời gian dài
  3. SPAM CHECK (Kiểm tra spam): Sử dụng chức năng kiểm tra spam trước khi gửi. Nó sẽ cho bạn biết tỷ lệ lọt vào spam của email
  4. CONTENT.(Nội dung): Giữ nội dung email sạch sẽ. Không nhổi nhét quá nhiều từ khóa, không chứa các từ như (“buy”, “promo”, “free”). Vì những từ này thường nằm trong vùng cảnh báo của các bộ lọc spam
  5. WHITELISTING: Khuyến khích khách hàng add địa chỉ Email của bạn vào sổ địa chỉ của họ
  6. INBOX PREVIEW: Sử dụng chức năng xem trước email trong inbox preview để check lỗi HTML. Những vấn đề liên quan đến lỗi HTML sẽ ảnh hưởng đến khả năng vào inbox của email gửi
  7. AVOID GIMMICKS: Không đưa những lời hứa về sản phẩm hoặc dịch vụ trên dòng tiêu đề mà bạn không thể phục vụ được cho khách hàng

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *